Mindfulness

Mindfulnessträning

Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och
medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad
koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning.