Yoga

Yoga är en av de äldsta läror och träningsmetoder som fokuserar på hela människan.

Kroppen, själen, anden, harmoni, balans och helhet. Yogan är lika livskraftig och modern idag som den varit i flera tusen år.

Kontinuerlig träning av yoga hjälper dig att:

 • Vara mentalt närvarande
 • Vara här och nu
 • Känna lugn och stillhet
 • Lära känna din kropp / kroppsmedvetenhet
 • Lyssna till din kropp
 • Stärka jaget
 • Hantera/reflektera över egen hälsa
 • Uppleva själsliga och kroppsliga förbättringar
 • Hantera känslor
 • Hantera stress
 • Hålla fokus och koncentration

My Spirit Yoga

My Spirit Yoga lägger fokus på medvetenhet och alla de åtta stegen i klassisk Astanga Yoga enligt Patanjali.

Förberedande övningar (Jatthis) och rörelser (asanas) , andnings och energiövningar, guidade meditationer samt yogapsykologi.

Varje yogaklass i My Spirit Yoga ser olika ut. Yogaläraren använder sig av psykokinetisk intelligens (inkänning) för att anpassa utifrån deltagarnas behov och nivå av närvaro.

Syftet är att frigöra individens och gruppens energinivå och medvetenhet samt främja en energifylld och hälsosam livsstil.

Fokuset i My Spirit Yoga ligger på Antaratma yoga- en sammansmältning med själen och att veta vem man är och uppleva inre balans och frid.

My Spirit Yoga är en helande yogaform där du som deltagare lär dig att uppmärksamma, acceptera och uppleva tankar och känslor som de är.

Bakgrund

My Spirit Yoga är utvecklat av Minanda Fritz (grundare av Livshälsa och KBT-terapeut) och är ett resultat av mer än 20 års erfarenhet och studier i flera yogaskolor med tonvikt på Astanga yoga, Rishi Astanga yoga och Oneness University kurser i Indien.

Feedback från Yogaelever

”Yogan har varit ett andningshål där man kunnat ägna tid åt sig själv, en stund att se fram emot hela veckan.
Jag har också blivit smidigare och har fått lättare att röra mig.”
– Agneta

”När jag började med yogan var det ett försök att hitta en träningsform som jag skulle kunna klara av och som
skulle vara bra för mig då jag sedan många år haft problem med min rygg.

För mig har yogan varit otroligt positiv och mina ryggproblem har blivit avsevärt mindre. Min kropp är
starkare, jag har fått en ökad rörlighet och känner mig mer smidig än på många år. Fantastiskt!”
– Leine